ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องธาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510291
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  510291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดร้องธาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watrongthan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าลี่
ตำบล :
  วังผาง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053-504989
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงหนองล่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังผาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:48:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดร้องธารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องธาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน