ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510292
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  510292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านเวียงหนองล่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanwiangnonglong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเวียงหนองล่อง
ตำบล :
  วังผาง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053-504936
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  wiangnonglongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงหนองล่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังผาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง


นางสุพัตรา วรรณมะกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน