ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510294
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  510294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  51000
โทรศัพท์ :
  053535303
โทรสาร :
  053511060
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  suanboon@sby.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


นายเล่ห์ ไทยเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน