ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510294
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  510294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suanboonyopathum Lamphun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านสันดอนรอม
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองลำพูน
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51000
โทรศัพท์ :
  053535303
โทรสาร :
  053511060
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  suanboon@sby.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจามเทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:33:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


นายเล่ห์ ไทยเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน