ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวชิรป่าซาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510306
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  510306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วชิรป่าซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wachirapasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน210 หมู่บ้านนครเจดีย์
ตำบล :
  นครเจดีย์
อำเภอ :
  ป่าซาง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053555372
โทรสาร :
  053555372
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.พ. 2512
อีเมล์ :
  wp@wp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครเจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวชิรป่าซาง


นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน