ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่วะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500152
รหัส Smis 8 หลัก :
  52020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  500152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่วะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maewawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่วะลุ่ม
ตำบล :
  แม่วะ
อำเภอ :
  เถิน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52230
โทรศัพท์ :
  054294238
โทรสาร :
  054294238
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  maewawittaya2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15:56:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่วะวิทยา


นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วะวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน