ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500183
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030042
รหัส Obec 6 หลัก :
  500183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งฮั้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thunghuawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งฮั้ว
ตำบล :
  ทุ่งฮั้ว
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  054248256
โทรสาร :
  054248256
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/06/2475
อีเมล์ :
  Tunghua54@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฮั้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:27:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา


นายสมคิด สืบแจ้
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน