ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังแก้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500184
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030060
รหัส Obec 6 หลัก :
  500184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังแก้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangkaewwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านฮ่างวังแก้ว
ตำบล :
  วังแก้ว
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  054380624
โทรสาร :
  054380624
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/1/2488
อีเมล์ :
  wkw@wkw.ac.th, wkw.lp3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังแก้ววิทยา


นายสาคร ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแก้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน