ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หีด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500187
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030059
รหัส Obec 6 หลัก :
  500187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่หีด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaeheed school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่หีด
ตำบล :
  วังแก้ว
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54260174
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
อีเมล์ :
  mhschool.lp3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:18:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่หีด


ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หีด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน