ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งปี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500190
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030045
รหัส Obec 6 หลัก :
  500190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งปี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungpee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งปี้
ตำบล :
  ทุ่งฮั้ว
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0-54260174
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2501
อีเมล์ :
  thungpee_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฮั้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:12:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้


นางภารณี ทนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน