ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500191
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  500191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangmon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังมน
ตำบล :
  ทุ่งฮั้ว
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54248471
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  wangmonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฮั้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังมน


ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน