ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500192
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030083
รหัส Obec 6 หลัก :
  500192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทัพป่าเส้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUBPASAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทัพป่าเส้า
ตำบล :
  วังเหนือ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0-5424-8472
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กรกฎาคม 2501
อีเมล์ :
  tubpasao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท.ต.บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:49:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน