ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500193
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030082
รหัส Obec 6 หลัก :
  500193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ชุมชนบ้านใหม่
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  วังเหนือ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54279003
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท.ต.บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:26:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่


นายวุฒิชัย ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน