ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500194
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030062
รหัส Obec 6 หลัก :
  500194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สุขใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAESOOKNAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแม่สุขใน
ตำบล :
  วังซ้าย
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  24248479
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2499
อีเมล์ :
  Banmaesooknai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 15:20:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน


นางภารณี ทนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน