ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ม่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500196
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  500196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ม่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAEMA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านผาดิน
ตำบล :
  ทุ่งฮั้ว
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54248489
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2526
อีเมล์ :
  banmama@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวังแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฮั้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ม่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ม่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน