ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500197
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030081
รหัส Obec 6 หลัก :
  500197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวังเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanwangnua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านขันหอม
ตำบล :
  วังเหนือ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0-5427-9105
โทรสาร :
  054279105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2470
อีเมล์ :
  anubanwa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท.ต.วังเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:48:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ


นายมนตรี ธิแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน