ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500199
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  500199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuathung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวทุ่ง
ตำบล :
  วังซ้าย
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0-5427-9478
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ม.ค. 2501
อีเมล์ :
  huatung.wn@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนพญาวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 09:08:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง


นายสนธยา ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน