ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500201
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  500201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สุขวังเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaesookwangnua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านแม่สุขวังเหนือ
ตำบล :
  วังซ้าย
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54279238
โทรสาร :
  054279238
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2466
อีเมล์ :
  maesook.s@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:51:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ


นางสมหมาย พงษ์กองเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน