ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงถ้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500202
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  500202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงถ้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPONGTHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปงถ้ำ
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  054-260175
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2486
อีเมล์ :
  banpongtham@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวังเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ


ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงถ้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน