ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500203
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030076
รหัส Obec 6 หลัก :
  500203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่เย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAEYEN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแม่เย็น
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  082-8928377
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  banmaeyenschool62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 08:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน