ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองตึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500204
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030077
รหัส Obec 6 หลัก :
  500204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองตึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMUANGTUENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตึงใต้
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0980087929
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เมษายน 2485
อีเมล์ :
  bmt-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 14:28:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองตึง


นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองตึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน