ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500205
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030078
รหัส Obec 6 หลัก :
  500205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangtongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านตึงเหนือ
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0649484868
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2486
อีเมล์ :
  wangthongwitthaya@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14:41:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังทองวิทยา


นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน