ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500206
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  500206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONKAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนแก้ว
ตำบล :
  ร่องเคาะ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0-5483-3658
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/08/2484
อีเมล์ :
  bandonkaew_wn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนร่องเคาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่องเคาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:30:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว


นายแทน จันตะมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน