ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งฮี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500207
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030071
รหัส Obec 6 หลัก :
  500207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งฮี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoonghee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งฮี
ตำบล :
  วังทรายคำ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54248477
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bantunghee@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังใต้ทรายคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทรายคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งฮี


นายทนงศักดิ์ มณีเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งฮี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน