ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500210
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  500210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangsaicum Wittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปงวัง
ตำบล :
  วังทรายคำ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54833660
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  lalinkwan_13@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทรายคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 14:24:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)


นายชุมพร สวยสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน