ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500211
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  500211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังโป่ง
ตำบล :
  วังใต้
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0-5424-8476
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มกราคม 2503
อีเมล์ :
  banwangpong@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:37:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโป่ง


นางพัชรี เมโฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน