ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พริก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500212
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030068
รหัส Obec 6 หลัก :
  500212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่พริก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAEPRIK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านไผ่แม่พริก
ตำบล :
  วังใต้
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  054 019973
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  banmaephrik@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวังใต้ทรายคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:01:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่พริก


นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน