ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500214
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030070
รหัส Obec 6 หลัก :
  500214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านก่อ
ตำบล :
  วังทรายคำ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  0632423596
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ม.ค. 2482
อีเมล์ :
  banko@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังใต้ทรายคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทรายคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:15:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก่อ


นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน