ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500216
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  500216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่องเคาะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongkhowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านร่องเคาะ
ตำบล :
  ร่องเคาะ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  054834099
โทรสาร :
  054834099
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2469
อีเมล์ :
  rongkhowittaya360@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่องเคาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11:16:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา


นายชาติชาย สมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องเคาะวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน