ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500224
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  500224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านวังใหม่
ตำบล :
  ร่องเคาะ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  wangmai_0219@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่องเคาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่องเคาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:22:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังใหม่


นายมานิตย์ อวดห้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน