ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500312
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  500312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแจ้ห่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanchaehom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหลวงเหนือวัด
ตำบล :
  แจ้ห่ม
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  054271219
โทรสาร :
  054271219
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/9/2461
อีเมล์ :
  anuban_lp3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท.ต.แจ้ห่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 20:00:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม


นายประสงค์ ปาสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน