ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาแพะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500313
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030015
รหัส Obec 6 หลัก :
  500313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสาแพะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaphae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสาแพะเหนือ
ตำบล :
  บ้านสา
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  0857209358
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนตำบลบ้านสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสาแพะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาแพะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน