ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500314
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  500314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBansobfa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสบฟ้า
ตำบล :
  แจ้ห่ม
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  0-5427-1922
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  bansobfaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจ้ห่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:46:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบฟ้า


นางรัชฏา วรรณประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน