ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องลี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500316
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030004
รหัส Obec 6 หลัก :
  500316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮ่องลี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  honglee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านฮ่องลี่
ตำบล :
  แจ้ห่ม
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  0-5427-1614
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤศจิกายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจ้ห่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 23:48:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่


นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องลี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน