ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500318
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030006
รหัส Obec 6 หลัก :
  500318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongnow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองนาว
ตำบล :
  แจ้ห่ม
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54369706
โทรสาร :
  054369706
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แจ้ห่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท.ต.แจ้ห่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:39:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนาว


นายสมโภช จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน