ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500319
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  500319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันมะเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanmaklua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสันมะเกลือ
ตำบล :
  วิเชตนคร
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54271461
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าพ่อพญาคำลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิเชตนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 11:19:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเกลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน