ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500320
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030039
รหัส Obec 6 หลัก :
  500320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่เหล่ายาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmailaoyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่เหล่ายาว
ตำบล :
  วิเชตนคร
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54260231
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/06/1482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเจ้าพ่อพญาคำลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิเชตนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:58:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน