ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500321
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  500321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ผ้าขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban maipakao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านใหม่ผ้าขาว
ตำบล :
  วิเชตนคร
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  081 980 9259
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2465
อีเมล์ :
  banmaipakhao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิเชตนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 09:27:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว


นายสามารถ เป็นลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน