ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงคอบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500323
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030036
รหัส Obec 6 หลัก :
  500323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงคอบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongkhob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านปงคอบ
ตำบล :
  วิเชตนคร
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  054271207
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2498
อีเมล์ :
  banpongkhop@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าพ่อพญาคำลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18:01:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงคอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงคอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน