ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500325
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030013
รหัส Obec 6 หลัก :
  500325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansa community shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสา
ตำบล :
  บ้านสา
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54369078
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤศจิกายน 2482
อีเมล์ :
  chumchonbansa1234@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 13:56:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสา


นายฉลอง หน้างาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน