ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500326
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030014
รหัส Obec 6 หลัก :
  500326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแป้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแป้น
ตำบล :
  บ้านสา
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  054309739
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:58:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแป้น


นายยันยงค์ สูงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน