ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500327
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  500327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanmaesook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่สุก
ตำบล :
  แม่สุก
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  098-795-5832
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2462
อีเมล์ :
  maesook302@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16:07:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สุก


นายสุรนาถ รินชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน