ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500329
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030035
รหัส Obec 6 หลัก :
  500329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งคาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TUNGKAWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านทุ่งคาใต้
ตำบล :
  แม่สุก
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/02/2480
อีเมล์ :
  tungkawittaya@gmail.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่สุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 19:32:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งคาวิทยา


นายจักรวาล เขียวดีเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน