ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาช่อวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500330
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  500330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาช่อวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pachor wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านผาช่อ
ตำบล :
  แจ้ห่ม
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  054-209736
โทรสาร :
  054-209737
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาช่อวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนผาช่อวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน