ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500333
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  500333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองกอก
ตำบล :
  แม่สุก
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54248499
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:26:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน