ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500336
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030016
รหัส Obec 6 หลัก :
  500336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaeta
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่ตา
ตำบล :
  ปงดอน
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  054834618
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.ค. 2479
อีเมล์ :
  Maeta@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาปงดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:07:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ตา


นายมงคล กองตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน