ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500337
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030017
รหัส Obec 6 หลัก :
  500337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ตาใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaetanai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแม่ตาใน
ตำบล :
  ปงดอน
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54834591
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  banmaetanaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปงดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:52:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ตาในผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน