ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียงใจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500341
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030021
รหัส Obec 6 หลัก :
  500341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปียงใจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpeangjai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเปียงใจ
ตำบล :
  ปงดอน
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  0-5426-0130
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  kokuro19@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08:22:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปียงใจ


นายวัฒนา เชื้อคำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน