ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลาสู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500342
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  500342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลาสู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaosoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเลาสู
ตำบล :
  ปงดอน
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54380817
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2514
อีเมล์ :
  laozooschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาปงดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:17:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลาสูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลาสู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน