ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไผ่งามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500343
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  500343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไผ่งามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHAINGAMWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านไผ่แพะ
ตำบล :
  เมืองมาย
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54260132
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2474
อีเมล์ :
  phaingamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองมาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:23:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไผ่งามวิทยา


นายเสวก จัดสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน