ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เบิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500345
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030025
รหัส Obec 6 หลัก :
  500345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่เบิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaeburn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่เบิน
ตำบล :
  เมืองมาย
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  054380816
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เมืองมาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่เบิน


นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน